Tin tức

Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tháng 9/2023, tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đang tập trung triển khai các công tác thi công tại hạng mục đường giao thông như công tác đào bóc, vận chuyển đất phong hóa đạt 20%; công tác vận chuyển, đắp đất K95 đạt 13% khối lượng và công tác vận chuyển, đắp đất K98 đạt 16% khối lượng công việc.
Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2023 – Dự án Autoliv Việt Nam

Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2023 – Dự án Autoliv Việt Nam

Cuối tháng 9/2023, INVESTCORP đã cơ bản hoàn thành các hạng mục tạm tại dự án Autoliv Việt Nam bao gồm hạng mục văn phòng tạm, cổng tạm, đường tạm, hệ thống thoát nước tạm và một số hạng mục tạm khác phục vụ công tác thi công.
Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 9/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Tháng 9/2023, tại hạng mục đường giao thông dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đã hoàn thành 83% công tác đắp nền đường đất K95, 91% công tác đắp nền đường đất K98, 80% công tác thi công móng đá dăm loại I và 90% công tác thi công móng đá dăm loại II.
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Nhà máy TOYO INK COMPOUNDS Việt Nam giai đoạn 3

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Nhà máy TOYO INK COMPOUNDS Việt Nam giai đoạn 3

Kết thúc tháng 08/2023, INVESTCORP 10 đã hoàn thành cơ bản các công việc đổ bê tông chống nóng mái, sơn và tháo giáo ngoài nhà; hoàn thiện dầm trần tường trong nhà đối với nhà sản xuất. 
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, Công ty INVESTCORP Land Thanh Hóa đã thi công đắp nền đường đất K95 đạt 83%; thi công đắp nền đường đất K98 đạt 91%; thi công móng đá dăm loại II đạt 90%; thi công móng đá dăm loại I đạt 80%. 
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục công việc, bao gồm: Thi công đường phát sinh đạt 100% khối lượng; Thi công hệ thống thoát nước đạt 100% khối lượng; Công tác lát gạch đạt 100% khối lượng. 
Cập nhật tiến độ thi công tháng 08/2023 – Dự án Resort Sao Mai, xã Thọ Lâm – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công tháng 08/2023 – Dự án Resort Sao Mai, xã Thọ Lâm – huyện Thọ Xuân – tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, Công ty INVESTCORP 6 đã tiếp tục thi công xây trát, ốp lát khu biệt thự Family. Đối với hạng mục nhà lễ tân, INVESTCORP 6 đang triển khai thi công phần ốp lát và hoàn thiện các hạng mục ngoài nhà. 
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Xuân Hòa - Thọ Hải, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 08/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung máy móc, nhân lực tiến hành triển khai thi công các hạng mục và khối lượng theo hợp đồng. Các công việc thực hiện trong tháng: Công tác đào bóc, vận chuyển đất phong hóa; Công tác vận chuyển, đắp đất K95.
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi đê tả sông Chu, huyện Thọ Xuân

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi đê tả sông Chu, huyện Thọ Xuân

Trong tháng 08/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã hoàn thiện xong các hạng mục công việc, bao gồm: hạng mục điện chiếu sáng, hạng mục mặt đường và hệ thống thoát nước. Tổng sản lượng ước tính đạt 50% khối lượng.
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.506B đoạn từ xã Thọ Lập đi xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Cải tạo, nâng cấp ĐT.506B đoạn từ xã Thọ Lập đi xã Xuân Tín, huyện Thọ Xuân

Trong tháng 08/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung nhân lực đẩy nhanh các công tác đào bóc, vận chuyển đất phong hóa đạt 67% khối lượng; Công tác vận chuyển, đắp đất K95 đạt 90% khối lượng.
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Nhà máy Toyo INK Compounds Việt Nam giai đoạn 3

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Nhà máy Toyo INK Compounds Việt Nam giai đoạn 3

Kết thúc tháng 07/2023, INVESTCORP 10 đã hoàn thành các công việc kết cấu dầm sàn mái, tum và lan can thuộc nhà sản xuất. Đồng thời, Công ty cũng đang triển khai công tác xây trát tường bao quanh nhà đạt 90%, công tác trát trong và trát ngoài đạt khoảng 70%. 
Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Hạng mục phát sinh “Thi công hoàn thiện và lắp đặt nội thất nhà văn phòng” thuộc “Dự án sản xuất túi chườm nóng lạnh và miếng dán điện cực tim cao cấp – Intco Medical”

Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Hạng mục phát sinh “Thi công hoàn thiện và lắp đặt nội thất nhà văn phòng” thuộc “Dự án sản xuất túi chườm nóng lạnh và miếng dán điện cực tim cao cấp – Intco Medical”

Trong tháng 07/2023, INVESTCORP 15 đã hoàn thành sơ bộ các công tác lắp đặt nội thất, hiện tại vẫn tiếp tục triển khai công tác dọn vệ sinh và sửa chữa. Khu vực tầng 1, 2, 3 Công ty đã bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng.
Cập nhật Tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Cập nhật Tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hóa

Kết thúc tháng 07/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã thực hiện các công việc thuộc hạng mục giao thông đạt trên 80%, bao gồm: thi công đắp nền đường đất K95 đạt 83%, đắp nền đường đất K98 đạt 91%; thi công móng đá dăm loại II đạt 90%, móng đá dăm loại I đạt 80%. Đối với hạng mục hệ thống thoát nước, Công ty cũng đã thực hiện các công tác lắp đặt cống D600, D400 đạt 95% khối lượng hợp đồng.
Cập nhật Tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Cập nhật Tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Hạ tầng điểm dân cư nông thôn thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Trong tháng 07 năm 2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã tập trung triển khai thi công hoàn thiện các hạng mục công việc còn lại trong hợp đồng, bao gồm: Công tác thi công đường phát sinh đạt 100% khối lượng; Công tác thi công hệ thống thoát nước đạt 100% khối lượng; Công tác lát gạch đạt 100% khối lượng. Tổng khối lượng thi công lũy kế đạt 100%.
Cập nhật Tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi đê tả sông Chu, huyện Thọ Xuân

Cập nhật Tiến độ thi công dự án tháng 07/2023 – Dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường cứu hộ, cứu nạn xã Trường Xuân đi đê tả sông Chu, huyện Thọ Xuân

Trong tháng 07/2023, INVESTCORP Land Thanh Hóa đã hoàn thiện cơ bản hạng mục hệ thống thoát nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng và hoàn thiện thi công đá dăm, láng nhựa mặt đường. Tổng sản lượng đã thi công ước tính đạt 50% khối lượng hợp đồng.