Năng lực con người

Ban giám đốc

Ông Đỗ Ngọc Đạo
Ông Đỗ Ngọc Đạo
Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Ông Nguyễn Bá Hiệp
Phó Tổng giám đốc
Ông Đỗ Ngọc Hà
Ông Đỗ Ngọc Hà
Phó Tổng giám đốc

Giám đốc công ty thành viên

Ông Nguyễn Quý Kiên
Ông Nguyễn Quý Kiên
Giám đốc Công ty TNHH INVESTCORP Myanmar
Giám đốc Công ty Cổ phần INVESTCORP 16
Ông Nguyễn Thành Luân
Ông Nguyễn Thành Luân
Giám đốc Công ty INVESTCORP Lào
Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng INVESTCORP 9
Ông Nguyễn Ngọc Linh
Ông Nguyễn Ngọc Linh
Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng IVC
Giám đốc Công ty Cổ phần IVC Creation
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích
Bà Đỗ Thị Ngọc Bích
Giám đốc
Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land
Ông Lê Ngọc Thọ
Ông Lê Ngọc Thọ
Giám đốc
Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa
Ông Kaung Myat Htoon
Ông Kaung Myat Htoon
Giám đốc
Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại INVESTCORP Myanmar
Ông Lê Xuân Tuấn
Ông Lê Xuân Tuấn
Giám đốc
Công ty Cổ phần FSUN Việt Nam
Ông Đoàn Hồng Bàng
Ông Đoàn Hồng Bàng
Giám đốc
Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phát
Ông Đỗ Ngọc Hạnh
Ông Đỗ Ngọc Hạnh
Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng INVESTCORP 6
Ông Lê Đức Đông
Ông Lê Đức Đông
Giám đốc
Công ty Cổ phần INVESTCORP Đông Minh
Ông Phạm Văn Mạnh
Ông Phạm Văn Mạnh
Giám đốc
Công ty Cổ phần INVESTCORP 10
Ông Lê Mạnh Cường
Ông Lê Mạnh Cường
Giám đốc
Công ty Cổ phần INVESTCORP 15
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Giám đốc
Công ty Cổ phần INVESTCORP 18