Lịch sử hình thành

Năm 2019
Năm 2019

Khánh thành và chuyển trụ sở làm việc về tòa nhà INVESTCORP.

Thành lập thêm 03 Công ty thành viên, bao gồm: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại INVESTCORP Myanmar, Công ty Cổ phần FSUN Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phát, đưa tổng số Công ty thành viên trong và ngoài nước lên 8 Công ty, với bộ máy nhân sự hơn 450 nhân viên và hàng nghìn công nhân lành nghề.

Đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, Tổng thầu thiết kế - thi công, dịch vụ, thương mại và đầu tư bất động sản.

Năm 2017
Năm 2017

Thành lập Công ty TNHH INVESTCORP Myanmar.

Thi công và bàn giao dự án đầu tiên tại Myanmar.

Năm 2014
Năm 2014

Thành lập phòng thiết kế, khối Cơ - Điện, từng bước hoàn thiện bộ máy để trở thành Tổng thầu thiết kế - thi công.

Năm 2018
Năm 2018

Thành lập thêm 03 Công ty thành viên, bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng IVC, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land và Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa.

Thực hiện thành công dự án đầu tư Khu dân cư Xuân Tiên - xã Dân Lực - huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa.

Cán mốc doanh thu trên 1 nghìn tỷ đồng.

Năm 2016
Năm 2016

Thành lập Công ty INVESTCORP Lào. Thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Viêng Chăn - Lào.

Thành lập phòng đầu tư để chuẩn bị cho các dự án đầu tư bất động sản.

Năm 2010
Năm 2010

Ngày 01/11/2010 - thành lập INVESTCORP.

Thi công và bàn giao hai dự án trọng điểm là Nhà máy Honda Việt Nam và Nhà máy điện tử Meiko Việt Nam

Năm 2019
Năm 2019

Khánh thành và chuyển trụ sở làm việc về tòa nhà INVESTCORP.

Thành lập thêm 03 Công ty thành viên, bao gồm: Công ty TNHH Dịch vụ kỹ thuật và Thương mại INVESTCORP Myanmar, Công ty Cổ phần FSUN Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phát, đưa tổng số Công ty thành viên trong và ngoài nước lên 8 Công ty, với bộ máy nhân sự hơn 450 nhân viên và hàng nghìn công nhân lành nghề.

Đẩy mạnh hoạt động trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, Tổng thầu thiết kế - thi công, dịch vụ, thương mại và đầu tư bất động sản.

Năm 2018
Năm 2018

Thành lập thêm 03 Công ty thành viên, bao gồm: Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng IVC, Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land và Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa.

Thực hiện thành công dự án đầu tư Khu dân cư Xuân Tiên - xã Dân Lực - huyện Triệu Sơn - tỉnh Thanh Hóa.

Cán mốc doanh thu trên 1 nghìn tỷ đồng.

Năm 2017
Năm 2017

Thành lập Công ty TNHH INVESTCORP Myanmar.

Thi công và bàn giao dự án đầu tiên tại Myanmar.

Năm 2016
Năm 2016

Thành lập Công ty INVESTCORP Lào. Thi công dự án Cảng hàng không quốc tế Viêng Chăn - Lào.

Thành lập phòng đầu tư để chuẩn bị cho các dự án đầu tư bất động sản.

Năm 2014
Năm 2014

Thành lập phòng thiết kế, khối Cơ - Điện, từng bước hoàn thiện bộ máy để trở thành Tổng thầu thiết kế - thi công.

Năm 2010
Năm 2010

Ngày 01/11/2010 - thành lập INVESTCORP.

Thi công và bàn giao hai dự án trọng điểm là Nhà máy Honda Việt Nam và Nhà máy điện tử Meiko Việt Nam