TẬP ĐOÀN INVESTCORP

TẬP ĐOÀN INVESTCORP

 • Địa chỉ: Toà nhà INVESTCORP, Lô A15-16, Đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.

 • Mã số thuế: 0104976614

 • Liên hệ:

  • Điện thoại:  +(84-24) 3566.8888
  • Fax: +(84-24) 3795.5151
  • Email: investcorp@investcorp.com.vn
 • Hệ thống công ty thành viên:

  • Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land
  • Công ty TNHH MTV INVESTCORP Land Thanh Hóa
  • Công ty TNHH INVESTCORP Myanmar
  • Công ty INVESTCORP Lào
  • Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng IVC
  • Công ty TNHH Dịch vụ Kỹ thuật và Thương mại INVESTCORP Myanmar
  • Công ty Cổ phần FSUN Việt Nam
  • Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Đông Phát
  • Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng INVESTCORP 6
  • Công ty Cổ phần INVESTCORP Đông Minh
  • Công ty Cổ phần Xây dựng INVESTCORP 9
  • Công ty Cổ phần INVESTCORP 10
  • Công ty Cổ phần IVC Creation
  • Công ty Cổ phần INVESTCORP 15
  • Công ty Cổ phần INVESTCORP 16
  • Công ty Cổ phần INVESTCORP 18