Hoàn thiện và bàn giao Hạng mục phụ trợ thuộc dự án “Nhà máy dệt và may trang phục Ramatex Nam Định - giai đoạn 1”

Trong tháng 07/2023, INVESTCORP 15 đã thi công hoàn thiện 100% các hạng mục công việc thuộc nhà phụ trợ và các công tác sửa chữa các lỗi nhỏ thuộc hạng mục xe, nhà điện và hệ thống thoát nước.

Sau khoảng 4 tháng thi công, INVESTCORP 15 đã thực hiện theo đúng tiến độ và chất lượng phía Chủ đầu tư yêu cầu, bao gồm 2 hạng mục chính: hạng mục hồ điều hòa chứa nước sau xử lý và hạng mục phụ trợ phát sinh. Cuối tháng 07/2023, INVESTCORP 15 đã cùng Chủ đầu tư tiến hành công tác nghiệm thu và bàn giao toàn bộ các hạng mục của dự án.Các tin khác