Cập nhật tiến độ thi công tháng 10/2023 - Dự án Autoliv Việt Nam

Trong tháng 10/2013, INVESTCORP đã hoàn thành 100% khối lượng thi công ở các hạng mục tạm và hạng mục nén tĩnh cọc thí nghiệm.

Tại hạng mục Nhà máy 1, công tác ép cọc đại trà đạt 3% khối lượng và 45% công tác san lấp đất. Đối với Nhà máy 2, công tác ép cọc đại trà đạt 35% khối lượng và 85% công tác san lấp đất.

Đối với hạng mục Nhà văn phòng, công tác ép cọc đại trà hoàn thành 15% khối lượng, 70% khối lượng san lấp đất. Công tác ép cọc đại trà tại hạng mục phụ trợ hoàn thành 80%.

Dự kiến trong tháng 11/2023, INVESTCORP sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công công tác ép cọc đại trà, san lấp đất, đào đất hố móng, thi công ván khuôn, cốt thép, đổ bê tông đài móng, giằng móng tại các hạng mục Nhà máy 1&2, nhà văn phòng, bể nước ngầm và các hạng mục phụ trợ khác.

Các tin khác