Hoàn thiện và bàn giao Dự án nhà máy Key Technology Hà Nội giai đoạn 2

Kết thúc tháng 07/2023, INVESTCORP 9 đã hoàn thành thi công toàn bộ dự án, bao gồm các hạng mục: nhà xưởng, nhà sơn, nhà xe máy và nhà phụ trợ.

Giữa tháng 07/2023, Công ty INVESTCORP 9 và Tổng thầu đã tiến hành nghiệm thu để chuẩn bị công tác bàn giao dự án cho Chủ đầu tư đưa dự án vào sử dụng. Dự án hoàn thiện, INVESTCORP 9 nhận được sự đánh giá cao năng lực thi công về chất lượng và tiến độ dự án.

Các tin khác