Cập nhật tiến độ thi công dự án tháng 08/2023 – Dự án Nhà máy TOYO INK COMPOUNDS Việt Nam giai đoạn 3

Kết thúc tháng 08/2023, INVESTCORP 10 đã hoàn thành cơ bản các công việc đổ bê tông chống nóng mái, sơn và tháo giáo ngoài nhà; hoàn thiện dầm trần tường trong nhà đối với nhà sản xuất. 

Khu vực nhà kho, INVESTCORP 10 đã hoàn thành công tác xây trát sơn bả và thi công lắp dựng đấu nối với nhà máy hiện trạng. Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn thiện xong công tác lắp đặt hệ thống thoát nước mưa.

Dự kiến trong tháng 09/2023, INVESTCORP 10 sẽ hoàn thành toàn bộ các hạng mục còn lại, đồng thời sẽ tiến hành nghiệm thu cùng Thầu chính và Chủ đầu tư.

Các tin khác