Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Đồng Nam, xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết dự án

  • Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Đông Sơn
  • Địa điểm: Xã Đông Khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa
  • Thời gian thi công: 02/03/2022 - 30/07/2022
Dự án cùng danh mục